Ülkeler Rehberi Sayfası | İngilizce Dersler Sayfası | İrtibat Formu | İletişim

Bu sayfalarda popüler ingilizce şarkı sözlerinin Türkçe çevirilerini bulacaksınız. Çevirileri gramer açısından incelemeniz hem ingilizcenizin gelişmesine katkıda bulunacak, hem de sıkılmadan zevkli bir şekilde ingilizce öğrenmenizi sağlayacaktır. Başlamak için aşağıdaki listeden şarkı seçiminizi yapabilirsiniz.
Deep Purple - Soldier of Fortune | Kylie Minogue - In Your Eyes | Celine Dion - A New Day Has Come
Darren Hayes - Insatiable | Robbie Williams - Feel | Shakira - Underneath Your Clothes | Sting - Shape Of My Heart
Shakira / Underneath Your Clothes
Şarkı Sözü ve Çevirisi Dersler
You're a song
Sen bir şarkısın

Written by the hands of god
Tanrının elleri tarafından yazılmış

Don't get me wrong
Beni yanlış anlama

Cause this might sound to you a bit odd
Çünkü bu kulağa biraz tuhaf gelebilir

But you own the place where all my thoughts go hiding
Ama tüm düşüncelerimin saklanmaya gittiği yere sen sahipsin

And right under your clothes is where I find them
Ve tam elbiselerinin altı, onları bulduğum yer

Nakarat :

[ Underneath your clothes
Elbiselerinin altında

There's an endless story
Bitmeyen bir hikaye var

There's the man I chose
Orda seçtiğim adam var

There's my territory
Orası benim özel bölgem

And all the things I deserve
Ve hak ettiğim her şey

For being such a good girl honey
Bu kadar iyi bir kız olduğum için tatlım ]

Because of you
Senden dolayı

I forgot the smart ways to lie
Yalan söylemenin zekice yollarını unuttum

Because of you
Senden dolayı

I'm running out of reasons to cry
Ağlamak için sebeplerim tükeniyor

When the friends are gone
Arkadaşlar gittiğinde

When the party's over
Parti sona erdiğinde

We will still belong to each other
Hala birbirimize ait olacağız

Nakarat x2

I love you more than all that's on the planet
Seni bu gezegendeki her şeyden daha çok seviyorum

Movin' talkin' walkin' breathing
Hareket ederken, konuşurken, yürürken, nefes alırken

You know it's true
Biliyorsun bu gerçek

Oh baby it's so funny
Oh bebek, bu çok tuhaf

You almost don't believe it
Neredeyse inanmıyorsun

As every voice is hanging from the silence
Bütün sesler sessizlikte sarkarken

Lamps are hanging from the ceiling
Lambalar tavandan sarkıyor

Like a lady tied to her manners
Bir hanımefendinin görgüsüne bağlı olduğu gibi

I'm tied up to this feeling
Bu duyguya bağlıyım

Nakarat x2
Ders 1: Kelimeler (Words)
A song - şarkı
God - Tanrı
To get somebody wrong - birini yanlış anlamak
A bit = a little - biraz
Odd = strange - tuhaf / garip
Clothes - giysi (her zaman çoğul olarak kullanılır)
A thought - düşünce
To find (found, found) - bulmak
To go hiding - saklanmak
Underneath - altında, içinde
An end less story. - Bitmeyen hikaye.
To choose (chose, chosen) - seçmek
To deserve - hak etmek
Such a good girl - iyi bir kız olduğu için
Honey - direk çeviride: bal, buradaki anlamı: tatlı.
To forget (forgot, forgotten) - unutmak
Smart - zeki, akıllı
To run out of something - bitmek, tükenmek
(örneğin: I have run out of money, so I must go to the bank. - Param bitti, bankaya gitmeliyim.)
Because of you - senden dolayı
To belong - ait olmak
To be over - bitmek (zamanla ilgili). Örnek: The lesson is over. - Ders bitti.
Still - hala, eskisi gibi.

Ders 2: Gramer - There is/there are
"Underneath your clothes there's an endless story, there's the man I chose, there's my territory" - " Elbiselerinin altında bitmeyen bir hikaye var, Orda seçtiğim adam var, Orası benim özel bölgem"
"there is, there are" bir şeyin bir yerde olup olmadığını söylemek için kullanılır.
Örnekler:
There is a bird in the cage. - Kafeste kuş var. (Karşılaştırma cümlesi: It is a bird. - bu kuştur.).
There are students in the classroom. - Sınıfta öğrenciler var.
gibi ifadeleri ingilizce söylerken bu yapıyı kulanmak gerekir.

Ders 3: The
"There's the man I chose" - "Orda seçtiğim adam var".
"the" article'si belirli isimler için kullanılır. Yukarıdaki cümledeki "man" belirli bir kişi olduğu için önüne "the" gelmiş. Masada bir sürü kitap varsa, ve o masadaki belirli bir kitabı istiyorsak şöyle deriz: Can you give me the book? (Kitabı verir misin?). Herhangi bir kitaptan bahsetmiş olsaydık o zaman "the" yerine "a" kullanılacaktı.
Örnek:
Please, bring me the book (that) I gave you last week. - Lütfen sana geçen hafta verdiğim kitabı bana getir.
Look, there's the girl (that) I told you about. - Bak, sana bahsettiğim kız oradadır.
The singer (that) I like most is Shakira. - En sevdiğim şarkıcı, Shakira'dır.
"The" ön ekinin kullanıldığı özel durumlar:
- Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır.
the sun - Güneş
the moon - Ay
the rain - Yağmur gibi.
- Coğrafi isimlerin önünde kullanılır.
the Atlantic Ocean
the Everest gbi.
- Bilim dalları "the" almadan kullanılır.
Chemistry - Kimya
- Yönle ilgili kelimeler "the" almazlar.
north - kuzey
south - güney
- Oyunlar ve spor dalları "the" almazlar.
chess - satranç
football - futbol
- Müzik enstrümanları "the" ile kullanılır.
the piano
the guitar
- Özel isimler kesinlikle "the" almazlar. Ancak eğer ülkeler birleşik devletlerden oluşuyorsa "the" alabilir.
the United States of America

Ders 4: when and if
"When the friends are gone, when the party is over, we'll still belong to each other"
"Arkadaşlar gittiğinde, parti sona erdiğinde, hala (eskisi gibi) birbirimize ait olacağız"
Yukarıdaki cümle 3 kısımdan oluşur; bir esas cümle (en sondaki) ve ona bağlı olan iki yan cümle. Fiillerin Türkçe'ye çevrilirken gelecek zamanda kullanıldığına dikkat edin. İngilizcede ise (are, is) geniş zamanda ( Present Simple) kullanılmışlar. Esas cümlenin fiili ise (shall belong) - gelecek zamandadır ( Future Simple).
Örnekler:
If I earn (Present Simple) enough money, I shall go (Future Simple) to Italy. - Yeterince para kazanırsam, İtalya'ya gideceğim.
When he knows (Present Simple) the answer, he will let (Future Simple) you know. - Sonucu öğrenince, seni bilgilendirecektir.
We shall stay (Future Simple) at home until Mother comes (Present Simple) back. - Annem gelene kadar, evde kalacağız.
 

Sitemizdeki şarkı sözü ve çevirileri Güftekar.com sitesinden alınmış, dersler Allnet - Ülkeler Rehberi ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Daha fazla şarkı sözü çevirisi için www.guftekar.com adresini ziyaret etmenizi öneririz. Sitemizdeki bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır.
Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri