Almanca Konuşma Kılavuzu Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
ALMANCA: SAYILAR
• sıfır - null [nul]
• bir - eins (ein,eine) [ayns]
• iki - zwei [tsvay]
• üç - drei [dray]
• dört - vier [fi:r]
• beş - fünf [fünf]
• altı - sechs [zeks]
• yedi - sieben [zi:bın]
• sekiz - acht [aht]
• dokuz - neun [noyn]
• on - zehn [tse:n]
• on bir - elf [elf]
• on iki - zwölf [tsvölf]
• on üç - dreizehn [draytse:n]
• on dört - vierzehn [fi:rtse:n]
• on beş - fünfzehn [fünftse:n]
• on altı - sechzehn [zehtse:n]
• on yedi - siebzehn [zi:btse:n]
• on sekiz - achtzehn [ahtse:n]
• on dokuz - neunzehn [noyntse:n]
• yirmi - zwanzig [tsvantsih]
• yirmi bir - einundzwanzig [aynundtsvantsih]
• otuz - dreißig [draytsih]
• kırk - vierzig [fi:rtsih]
• elli - fünfzig [fünftsih]
• altmış - sechzig [zehtsih]
• yetmiş - siebzig [zi:btsih]
• seksen - achtzig [ahtsih]
• doksan - neunzig [noyntsih]
• yüz - hundert [hundert]
• bin - tausend [tauzınt]
• bir milyon - (eine) million [aynı milyo:n]
Almanca Konuşma Kılavuzu
Tercümeler - Sözlükler Sayfasına Dönüş Konuşma Kılavuzları Sayfasına Dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri