Almanca Konuşma Kılavuzu Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
ALMANCA: YOLCULUK - SEYAHAT
• Tren - die Bahn [ba:n], der Zug [tsu:k]
• Otobüs - der Bus [bus]
• Metro - die U-Bahn [u:ba:n]
• Hava limanı - der Flughafen
  [flu:kha:fın]
• Tren istasyonu - der Bahnhof
  [ba:nho:f]
• Otogar - der Busbahnhof
  [bus-ba:nho:f]
• Metro istasyonu - der U-Bahnhof
  [u:ba:nho:f]
• Kalkış - die Abfahrt [apfa:rt]
• Varış - die Ankunft [ankunft]
• Kiralık araba şirketi - Autovermietung
  [auto-fermi:tunk]
• Otopark - Parken [parkın]
• Hotel - das Hotel [hotel]
• Oda - das Zimmer [tsimır]
• Rezervasyon - die Reservierung
  [rezervi:runk]
• Pasaport - Reisepaß [rayzı-pas]
• Kule - der Turm [turm]
• Köprü - die Brücke [brükı]
• Tuvalet - die Toilette [tualetı]
• Banka - die Bank [bank]
• Postane - die Post [post]
• Müze - das Museum [muzeum]
• Polis karakolu - Polizeiwache
  [politsay-vahı]
• Hastane - das Krankenhaus
  [krankınhaus]
• Eczane - die Apotheke
  [apote:kı]
• Dükkan - das Geschäft
  [gışeft]
• Lokanta - das Restaurant
  [restoran]
• Okul - die Schule [şu:lı]
• Kilise - die Kirche [kirhı]
• Cadde - die Straße [ştra:sı]
• Meydan - der Platz [plats]
• Dağ - der Berg [berk]
• Tepe - der Hügel [hü:gıl]
• Göl - der See [ze:]
• Okyanus - der Ozean [otsean]
• Nehir - der Fluß [flus]
• Yüzme Havuzu - das Schwimmbad
  [şvimba:t]
• ... nerede? - Wo ist ...? [vo-ist ...]
• Bilet ne kadar? - Wieviel kostet die Fahrkarte? [vi:fi:l kostıt di: fa:rkartı]
• ... e bir bilet, lütfen. - Eine Fahrkarte nach ..., [aynı fa:rkartı na:h]
• Nereye gidiyorsun(uz)? - Wohin gehen Sie? [vohin gehın zi:]
• Nerede oturuyorsun(uz)? - Wo wohnen Sie? [vo vonın zi:]
• Bu akşam için boş odanız var mı? - Haben Sie noch ein Zimmer frei?
  [ha:bın-zi: no:h ayn tsimır fray]
• Boş yer yok. - Ausgebucht [ausgebuht]
Almanca Konuşma Kılavuzu
Tercümeler - Sözlükler Sayfasına Dönüş Konuşma Kılavuzları Sayfasına Dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri