İtalyanca Konuşma Kılavuzu Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
İTALYANCA: SAYILAR
• sıfır - zero
• bir - uno
• iki - due
• üç - tre
• dört - quattro
• beş - cinque
• altı - sei
• yedi - sette
• sekiz - otto
• dokuz - nove
• on - dieci
• on bir - undici
• on iki - dodici
• on üç - tredici
• on dört - quattordici
• on beş - quindici
• on altı - sedici
• on yedi - diciassette
• on sekiz - diciotto
• on dokuz - diciannove
• yirmi - venti
• yirmi bir - ventuno
• otuz - trenta
• kırk - quaranta
• elli - cinquanta
• altmış - sessanta
• yetmiş - settanta
• seksen - ottanta
• doksan - novanta
• yüz - cento
• bin - mille
• bir milyon - un milione
İtalyanca Konuşma Kılavuzu
Tercümeler - Sözlükler Sayfasına Dönüş Konuşma Kılavuzları Sayfasına Dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri