Polonyaca Konuşma Kılavuzu Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
POLONYACA: SAYILAR
• sıfır - zero
• bir - jeden
• iki - dwa
• üç - trzy
• dört - cztery
• beş - pięć
• altı - sześć
• yedi - siedem
• sekiz - osiem
• dokuz - dziewięć
• on - dziesięć
• on bir - jedenaście
• on iki - dwanaście
• on üç - trzynaście
• on dört - czternaście
• on beş - piętnaście
• on altı - szesnaście
• on yedi - siedemnaście
• on sekiz - osiemnaście
• on dokuz - dziewiętnaście
• yirmi - dwadzieścia
• yirmi bir - dwadzieścia jeden
• otuz - trzydzieści
• kırk - czterdzieści
• elli - pięćdziesiąt
• altmış - sześćdziesiąt
• yetmiş - siedemdziesiąt
• seksen - osiemdziesiąt
• doksan - dziewięćdziesiąt
• yüz - sto
• bin - tysiąc
• bir milyon - milion
Polonyaca Konuşma Kılavuzu
Tercümeler - Sözlükler Sayfasına Dönüş Konuşma Kılavuzları Sayfasına Dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri